شماره پشتيباني : 77030768-021

 

شرکت فنی مهندسی‌"محیط امن"

در سال ۹۶ در تهران تاسیس و شروع به فعالیت کرد. تیم تخصصی شرکت ما با علم به مباحث امنیت و آشنایی با دغدغه فکری اکثر ناشرهای ارائه دهنده محصولات دیجیتال ، اقدام به راه اندازی محیطی ایمن برای "حفاظت از تولید کنندگان محصولات دیجیتال در برابر کپی غیرمجاز" نمود تا قدمی بزرگ در زمینه رفع نگرانی ناشران عزیز برداشته باشیم.